1. TITULARITAT

Aquest portal web és titularitat de la societat REMARKETING DATA SOLUTIONS, SLU el domicili social de la qual es troba al C/ BORRELL,33, SABADELL (ESPAÑA) i el CIF de la qual és B67520668 i un correu electrònic de contacte info@cebatfestival.com.

Constituïda en virtut d’escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil Nº 026171.2.

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

REMARKETING DATA SOLUTIONS, SLU. és titular de tots els drets d’explotació de propietat intel•lectual i industrial del lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel•lectual, industrial i d’imatge sobre dels continguts disponibles a través del mateix.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de REMARKETING DATA SOLUTIONS, SLU. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que poguessin contenir-se en els continguts.

Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius|arxivaments, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de REMARKETING DATA SOLUTIONS, SLU .o, en el seu cas, del titular dels drets que correspongui.

  1. ENLLAÇOS

Al Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. REMARKETING DATA SOLUTIONS, SLU. Uno té facultat ni mitjans|medis humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que s’estableixen enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, REMARKETING DATA SOLUTIONS, SLU.no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s’estableix un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius|arxivaments, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part del Lloc Web a cap altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col•laboració o dependència entre REMARKETING DATA SOLUTIONS, SLU, i el responsable del lloc web aliè.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals de l’Avís Legal es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes.